Fryzjer


              
           Interesuje mnie również    zawód fryzjera.

                  Fryzjer 

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE
 Głównym celem pracy fryzjera jest świadczenie usług w zakresie czesania, strzyżenia, koloryzacji i pielęgnacji włosów oraz golenia i strzyżenia zarostu
Przed przystąpieniem do pracy, fryzjer zabezpiecza garderobę klienta i po konsultacji, zgodnie z sugestiami klienta projektuje fryzurę, biorąc pod uwagę jej kształt i kolor. Profesjonalista przy doborze fryzury kieruje się często charakterem pracy klienta, jego osobowością lub kolorytem cery. Aby nadążyć za modą, fryzjer musi śledzić na bieżąco trendy w modzie i w technikach fryzjerskich. Powinien uczestniczyć w pokazach, szkoleniach w celu zaznajomienia się i przyswojenia nowych technik stosowanych we fryzjerstwie, a w szczególności w pielęgnowaniu i farbowaniu włosów.
Można wyróżnić następujące specjalności: fryzjer damski, męski, a ostatnio coraz bardziej popularny fryzjer specjalizujący się w strzyżeniu i pielęgnacji sierści zwierząt.
Fryzjer strzyże włosy używając różnego rodzaju nożyczek, brzytew oraz maszynek do strzyżenia. Modeluje fryzurę za pomocą grzebieni, szczotek, wałków i suszarki ręcznej, wykorzystując różne techniki modelowania. Do zadań fryzjera należy też farbowanie lub rozjaśnianie włosów i odrostów oraz odbarwianie włosów ufarbowanych, które polega na dobraniu i nałożeniu na włosy odpowiednich preparatów i czuwaniu nad zachodzącym procesem. Osoba pracująca w tym zawodzie wykonuje też zabiegi pielęgnacyjno - lecznicze włosów i skóry głowy: masaż, nacieranie, okłady i kąpiele. Stosuje preparaty leczniczo-kosmetyczne oraz specjalistyczne aparaty do nawilżania i nagrzewania.
Fryzjer męski dodatkowo zajmuje się zarostem klienta. Strzyże brodę i wąsy oraz je modeluje i nadaje odpowiedni kształt. Przy golenia zarostu korzysta z brzytwy, narzędzi brzytwopodobnych i maszynek do golenia.
Groomer to profesjonalny fryzjer zwierząt. Jest to zawód przyszłości. Do jego obowiązków należy strzyżenie psów, dobór kosmetyków i kąpiele kosmetyczne, rozczesywanie skołtunionej sierści, jej koloryzowanie oraz czyszczenie uszu, mycie zębów, obcinanie pazurów, pielęgnacja oczu.    
Do stałych obowiązków fryzjera należy ostrzenie, czyszczenie i odkażanie narzędzi i przyborów oraz usuwanie drobnych usterek. Ponadto musi dbać o utrzymanie czystości na stanowisku pracy i w salonie fryzjerskim oraz przestrzegać przepisów sanitarnych i bhp.

ŚRODOWISKO PRACY

Warunki materialne
 Fryzjer pracuje głównie w salonie fryzjerskim. Zdarza się, że świadczy usługi w domu klienta. Pracę wykonuje najczęściej w pozycji stojącej. Może w związku z tym odczuwać bóle nóg i kręgosłupa. Nie mogą w tym zawodzie pracować osoby mające skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie oraz żylaki kończyn dolnych.

Warunki społeczne
Zawód fryzjera – stylisty wymaga nie tylko talentu, wyobraźni i zdolności manualnych, ale także umiejętności interpersonalnych. Jego praca wymaga stałego kontaktu z klientem, dlatego istotna jest umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, bezpośredniość i otwartość na potrzeby klienta.
Od groomera – fryzjera zwierząt domowych wymaga się znajomości psychiki zwierząt i postępowania z nimi. Najczęściej w takim zakładzie zatrudniony jest co najmniej jeden współpracownik. Specjalista od pielęgnacji sierści zwierząt powinien także łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne, co okazuje się bardzo przydatne w rozmowach z właścicielami czworonogów. 

Warunki organizacyjne
Czas pracy wynosi najczęściej 8 godzin. Fryzjer pracuje również w soboty, kiedy to jest największe zapotrzebowanie na jego usługi.
Do obowiązków szefa salonu należy kierowanie zespołem pracowników, podział pracy i dbanie o jej ciągłość (organizowanie stanowisk pracy i całego salonu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony środowiska.)


WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE
            Ze względu na to, że głównym celem fryzjera jest strzyżenie, koloryzowanie i pielęgnowanie włosów, niezbędna jest dobra koordynacja wzrokowo- ruchowa. Posługując się w pracy różnymi narzędziami i urządzeniami, musi wykazywać się zdolnościami manualnymi. Są one także potrzebne, gdy fryzjer wykorzystuje palce dłoni np. do układania i modelowania włosów czy nawijania ich na nawijacze. Ważny jest dobrze rozwinięty zmysł dotyku, w celu prawidłowego rozróżniania struktury włosów i dla zastosowania potem odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych. Wskazana jest fantazja i duża wyobraźnia, aby przed obcięciem włosów, dobraniem nowej fryzury czy nowego koloru widzieć przyszłe efekty swojej pracy. Fryzura powinna być dostosowana do osobowości i typu urody klienta. Przy nadawaniu włosom kształtu i ostatecznej formy przydatne są uzdolnienia artystyczne. Cenna jest spostrzegawczość, kreatywność i pomysłowość.
Praca fryzjera wymaga taktu i odporności psychicznej. Praca dla klienta i z klientem nie zawsze jest łatwa, dlatego fryzjer powinien mieć zdolność do nawiązywania kontaktów, komunikatywność, miły sposób bycia i duża kulturę osobistą. Powinien wykazywać się cierpliwością i wyrozumiałością wobec klienta, który nie zawsze pewny jest swoich oczekiwań, co do efektu końcowego. Profesjonalny fryzjer powinien mieć coś z psychologa, socjologa i dobrego słuchacza.
Od groomera – fryzjera zwierząt domowych wymaga się nie tylko umiejętności manualnych, ale także znajomości psychiki zwierząt. Specjalista od pielęgnacji sierści zwierząt powinien także łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi, co okazuje się przydatne w rozmowach z właścicielami zwierząt i posiadać umiejętność współdziałania z pracującym z nim pomocnikami.

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE

 

Pod względem obciążenia fizycznego praca fryzjera należy do średnio lekkich. Zdecydowana większość prac wykonywana jest na stojąco, dlatego powinien on mieć sprawny układ kostno – stawowy i  mięśniowy.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE


Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie fryzjer, jest ukończenie szkoły zawodowej lub kilkumiesięcznego kursu zawodowego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą, Zakład Doskonalenia Zawodowego lub inne uprawnione do tego instytucje. Nauka kończy się egzaminem zawodowym: teoretycznym i praktycznym przed Komisją z Cechu Rzemiosł Różnych. Zdający otrzymuje tytuł czeladnika i świadectwo czeladnicze, które jest honorowane w całej Europie. Nauka  w szkole zawodowej np. w I i w II klasie odbywa się następująco: 3 dni trwa kształcenie teoretyczne w zakresie przedmiotów zawodowych -rysunek zawodowy, technologia fryzjerstwa, higiena pracy fryzjera, bhp  oraz przedmiotów ogólnokształcących, natomiast 2 dni praktyka zawodowa. Warunkiem podjęcia nauki w zawodzie fryzjera, jest zapewnienie sobie miejsca pracy w celu odbycia praktyki zawodowej.
Naukę można kontynuować na poziomie szkoły średniej, uzyskując tytuł technika usług fryzjerskich.
Aby uzyskać kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu groomer –należy ukończyć szkolenie zawodowe. Kursanci uczą się anatomii i genetyki psów, podstaw psiej psychologii, jak zapobiegać agresji u psów oraz technik stylizacji. Po zajęciach teoretycznych odbywają się wielogodzinne zajęcia praktyczne. Po zakończeniu kursu można rozpocząć własną działalność gospodarczą.


Korzystałam z treści zawartej w tomie II w Przewodniku po zawodach wydanie II Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2003.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz